(1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc

MÃ SẢN PHẨM: TD-599567758077
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
95,000 đ
Phân loại màu:
6mm trắng 50 chiếc
8mm màu tím nhạt 50 chiếc
50 6mm màu tím nhạt
6mm màu đỏ 50 chiếc
50 6mm màu xanh nước biển
8mm màu xanh nhạt 50 chiếc
8mm đỏ 50 chiếc
8mm nước xanh 50 miếng
6mm màu xanh nhạt 50 chiếc
50 8mm màu hồng nhạt
8mm trắng 50 chiếc
50 6mm màu hồng nhạt
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

(1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc


(1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc (1 gói giá) 6mm / 8mm giả ngọc ngọc lỗ thẳng hạt thủy tinh làm thủ công kẹp tóc tự làm vật liệu trang trí tóc cổ phụ kiện hạt tròn - Phụ kiện tóc

0966.966.381