. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-641929843633
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
914,000 đ
Phân loại màu:
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
32 nội tiếp Φ nội tiếp
32 ống thép tùy chỉnh Φ mỗi mét tùy chỉnh ống trên mỗi mét
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
32 Ống PE là * 2 Φ Đầu cắm ống PE * 2
32 phích cắm chân đai ốc nhựa (đai ốc M8) * 2 Φ 32 chân đai ốc nhựa
. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt


. 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt . 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt . 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt . 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt . 2 Đầu nối ống tròn bằng thép không gỉ, mối nối đối đầu, hai chiều, ba chiều, giá đỡ giá phơi đồ cố định thẻ buộc phụ kiện - Chốt

0966.966.381