. Ấm điện tự động làm đầy bộ ấm đun nước ấm pha trà - ấm đun nước điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-638608783297
1,047,000 đ
Trên ấm điện tự động đun nước ấm pha trà đun sôi trà, bơm nước cho ấm trà bộ đồ cách nhiệt:
Phân loại màu
màu đen
Ghi chú

Số lượng:

. Ấm điện tự động làm đầy bộ ấm đun nước ấm pha trà - ấm đun nước điện


0965.68.68.11