. Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a

MÃ SẢN PHẨM: TD-627308512093
3,517,000 đ
Phân loại màu sắc:
Bộ thu bóng tích hợp (bộ tám màu đen tiêu chuẩn 2,8m)
Bộ thu bóng bên ngoài (bộ tám màu đen tiêu chuẩn 2,8m)
Bộ thu bóng tích hợp (8 bộ lớn màu đen dài 3,2m)
Ghi chú

Số lượng:

. Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a


. Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a . Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a . Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a . Bàn bida tự động trả bóng bộ thu bóng đường trong tiêu chuẩn Mỹ đen 8 bộ thu bóng bida đường trượt bên ngoài - Bi-a

0965.68.68.11