. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture

MÃ SẢN PHẨM: TD-609969350236
472,000 đ
Phân loại màu:
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture
Loại cốt thép 160 * 70 * 71,5
Loại cốt thép 160 * 80 * 71,5
180 * 60 * 71,5 Cốt thép
180 * 70 * 71.5 Cốt thép
180 * 80 * 71.5 Cốt thép
200 * 60 * 71,5 Cốt thép
200 * 80 * 71.5 (Thanh ổn định miễn phí)
200 * 100 * 71,5 (miễn phí với thanh ổn định)
vàng đen một lớp rộng 36 * 1 mét 72
Loại gói:
tiêu chuẩn chính thức
Ghi chú

Số lượng:

. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture


. Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture . Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture . Bàn đứng kệ quầy bar bàn cà phê bàn ​​lớn bàn ăn chân ánh sáng bàn chân gia đình thức ăn nhanh nhà hàng đồ nội thất mùa hè - FnB Furniture

0965.68.68.11