. Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn

MÃ SẢN PHẨM: TD-612632827348
đ
Phân loại màu:
0,8 ≤ 0,6 m
1,0 ≤ 0,6 m
1,2 ≤ 0,6 m
1,3 ≤ 0,6 m
1,6 ≤ 0,6 m
1,8 ≤ 0,6 m
1,2 ≤ 0,8 m
1,4 ≤ 0,8 m
1,6 ≤ 0,8 m
Lỗ xỏ dây 1,0 m với 1 ngăn kéo
1,2 ≤ 0,6 m với lỗ dây có 1 ngăn kéo
1,3 ≤ 0,6 m với lỗ dây có 1 ngăn kéo
1,6 0,6 m có lỗ xỏ dây với 2 ngăn kéo
1,8 ≤ 0,6 m với lỗ xỏ dây với 2 ngăn kéo
Tùy chỉnh các kích thước khác và thay đổi giá.
Có mang theo giá sách hay không:
Không
Ghi chú

Số lượng:

. Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn


. Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn . Bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối gỗ sồi đỏ Bàn máy tính gia đình hình chữ nhật Bàn thư pháp tất cả gỗ nguyên khối Bàn làm việc Nhật Bản - Bàn

0965.68.68.11