. Bàn ủi điện C với nước nhỏ hơi nước thoải mái xô sắt nhỏ cầm tay cầm tay vận chuyển quần áo - Điện sắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-597908428163
365,000 đ
Phân loại màu:
tấm gốm màu xanh hoàng gia
tấm đế màu xanh hoàng gia Teflon + vỏ sắt
tấm dưới màu xanh hoàng gia
Tấm dưới màu hồng tím Teflon + vỏ sắt
tấm dưới màu hồng Teflon
tấm đáy gốm màu xanh hoàng gia + vỏ sắt
Ghi chú

Số lượng:

. Bàn ủi điện C với nước nhỏ hơi nước thoải mái xô sắt nhỏ cầm tay cầm tay vận chuyển quần áo - Điện sắt


. Bàn ủi điện C với nước nhỏ hơi nước thoải mái xô sắt nhỏ cầm tay cầm tay vận chuyển quần áo - Điện sắt

0965.68.68.11