. Bàn ủi hơi nước gia dụng ủi hơi nước công việc lớn z tốc độ nhỏ Máy ủi loại Z cầm tay vận chuyển điện sắt - Điện sắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-610506467812
1,974,000 đ
Phân loại màu sắc:
Mặt đế màu xanh Tanh + vỏ sắt
Tấm dưới màu hồng Teflon
Tấm đáy gốm màu xanh hoàng gia
Tấm dưới màu xanh hoàng gia
Sàn gốm gia dụng
Mặt đế gốm màu xanh hoàng gia + vỏ sắt
Mặt bàn màu hồng tím Teflon + vỏ sắt
Ghi chú

Số lượng:

. Bàn ủi hơi nước gia dụng ủi hơi nước công việc lớn z tốc độ nhỏ Máy ủi loại Z cầm tay vận chuyển điện sắt - Điện sắt


. Bàn ủi hơi nước gia dụng ủi hơi nước công việc lớn z tốc độ nhỏ Máy ủi loại Z cầm tay vận chuyển điện sắt - Điện sắt

0965.68.68.11