. Bảng dao nhà bếp bộ chống trượt nhà bếp bổ sung thức ăn cho bé ký túc xá hộ gia đình màu hồng thớt và kết hợp dao nhà bếp - Phòng bếp

MÃ SẢN PHẨM: TD-631261875420
217,000 đ
Bếp đĩa dao nhà bếp chống trượt bé xem ký túc xá hộ gia đình thớt hồng và dao bếp kết hợp:
. Bảng dao nhà bếp bộ chống trượt nhà bếp bổ sung thức ăn cho bé ký túc xá hộ gia đình màu hồng thớt và kết hợp dao nhà bếp - Phòng bếp
Phân loại màu
Một bộ đầy đủ các bộ công cụ hãy nghỉ ngơi để lấy bộ dao
Bộ dụng cụ đầy đủ hãy nghỉ ngơi để lấy bộ dao, màu xanh lam
Bộ dao ba mảnh đĩa màu hồng bảng lúa mì
Bộ dao ba mảnh màu hồng
Bộ khăn trải giường màu hồng với năm bộ dao
Bộ dao ba mảnh màu xanh
. Bảng dao nhà bếp bộ chống trượt nhà bếp bổ sung thức ăn cho bé ký túc xá hộ gia đình màu hồng thớt và kết hợp dao nhà bếp - Phòng bếp
Bộ đĩa màu xanh bảng lúa mì năm bộ dao
Ghi chú

Số lượng:

. Bảng dao nhà bếp bộ chống trượt nhà bếp bổ sung thức ăn cho bé ký túc xá hộ gia đình màu hồng thớt và kết hợp dao nhà bếp - Phòng bếp


0965.68.68.11