. Bảng gỗ thực tế để làm khuôn đậu phụ sữa có bìa gia đình gia đình cá tính khung cá tính tiết kiệm lao động hộp gỗ nhỏ - Kính

MÃ SẢN PHẨM: TD-620535035519
610,000 đ
Phân loại màu:
. Bảng gỗ thực tế để làm khuôn đậu phụ sữa có bìa gia đình gia đình cá tính khung cá tính tiết kiệm lao động hộp gỗ nhỏ - Kính
. Bảng gỗ thực tế để làm khuôn đậu phụ sữa có bìa gia đình gia đình cá tính khung cá tính tiết kiệm lao động hộp gỗ nhỏ - Kính
Khuôn số 1 + 200g vải đậu phụ ngâm nước muối gói ban đầu
Khuôn đậu phụ số 2 (16 * 12 * 9cm) vải đậu phụ miễn phí
Khuôn số 2 + 100g lacton để gửi vải đậu phụ
Khuôn số 2 + 200g vải đậu phụ ngâm nước muối gói ban đầu
Khuôn đậu phụ số 3 (15 * 15 * 9cm) vải đậu phụ miễn phí
Khuôn số 3 + 100g lacton để gửi vải đậu phụ
Khuôn số 3 + 200g vải đậu phụ ngâm nước muối gói ban đầu
Khuôn đậu phụ số 4 (20 * 16 * 9cm) vải đậu phụ miễn phí
Khuôn số 4 + 100g lacton để gửi vải đậu phụ
Khuôn số 4 + 200g vải đậu phụ ngâm nước muối gói ban đầu
Khuôn đậu hũ số 5 (25 * 25 * 9cm) vải đậu hũ miễn phí
Khuôn số 5 + 100g lacton để gửi vải đậu phụ
Khuôn số 5 + 200g vải đậu phụ ngâm nước muối gói ban đầu
Ghi chú

Số lượng:

. Bảng gỗ thực tế để làm khuôn đậu phụ sữa có bìa gia đình gia đình cá tính khung cá tính tiết kiệm lao động hộp gỗ nhỏ - Kính


. Bảng gỗ thực tế để làm khuôn đậu phụ sữa có bìa gia đình gia đình cá tính khung cá tính tiết kiệm lao động hộp gỗ nhỏ - Kính

0965.68.68.11