Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý

MÃ SẢN PHẨM: TD-606625998151
148,000 đ
Phân loại màu:
40mm * 18mm đen
43mm * 18mm đen
45mm * 18mm đen
50mm * 18mm đen
64mm * 18mm đen
60mm * 18mm đen
54mm * 18mm đen
68mm * 24mm đen
60mm * 18mm xám
70mm * 24mm đen
70mm * 19mm đen
64mm * 24mm đen
84mm * 24mm đen
90mm * 24mm đen
60mm * 24mm đen
80mm * 24mm đen
76mm * 24mm đen
76mm * 22mm đen
72mm * 24mm đen
78mm * 24mm đen
94mm * 24mm đen
41mm * 17mm đen
100mm * 24mm
87mm * 24mm đen
Ghi chú

Số lượng:

Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý


Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý Bánh xe hành lý, tay áo cao su, xe đẩy, ròng rọc hành lý du lịch, phụ kiện trục cuốn một bánh không ồn, chịu mài mòn, đàn hồi cao, không bong tróc - Phụ kiện hành lý

0965.68.68.11