. Bộ cần câu carbon kết hợp trọn bộ dụng cụ câu cá cung cấp cần câu cá chuyên dụng cần câu cá tay cần câu. - Thiết bị đánh cá

MÃ SẢN PHẨM: TD-628879746805
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,335,000 đ
Phân loại màu sắc:
Rồng 3 6 + biển 2 4 + tay 3 6 3 6 bộ ô lớn
Rồng 4 5 + biển 2 4 + tay 4 5 3 6 bộ ô lớn
Rồng 5 4 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ ô lớn
Rồng 6 3 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ ô lớn
Rồng 7 2 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ ô lớn
Bộ dù lớn 3 6 + tay 3 6 + 3 6 không có cột biển
Bộ dù lớn 4 5 + tay 4 5 + 3 6 rồng không cột biển
Rồng 5 4 + tay 4 5 + 3 6 bộ dù lớn không cột biển
Rồng 6 3 + tay 4 5 + 3 6 bộ dù lớn không cột biển
Bộ dù lớn rồng 7 2 + tay 4 5 + 3 6 không cột biển
Rồng 3 6 + biển 2 4 + tay 3 6 3 6 bộ không có ô
Rồng 4 5 + biển 2 4 + tay 4 5 3 6 bộ không có ô
Rồng 5 4 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ không có ô
Rồng 6 3 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ không có ô
Rồng 7 2 + biển 2 7 + tay 4 5 + 3 6 bộ không có ô
Bộ rồng 3 6 + tay 3 6 + 3 6 không có cột biển và ô
Bộ rồng 4 5 + tay 4 5 + 3 6 không có cột biển và ô
Bộ rồng 5 4 + tay 4 5 + 3 6 không có cột biển và ô
Bộ rồng 6 3 + tay 4 5 + 3 6 không có cột biển và ô
Bộ rồng 7 2 + tay 4 5 + 3 6 không có cột biển và ô
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. Bộ cần câu carbon kết hợp trọn bộ dụng cụ câu cá cung cấp cần câu cá chuyên dụng cần câu cá tay cần câu. - Thiết bị đánh cá


0966.966.381