(Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-37167266479
1,323,000 đ
Phân loại màu:
Bộ mạ điện (Vàng) 1
Bộ làm sạch
Bộ mạ điện (Bạch kim) 2
bộ đánh bóng
bộ mạ điện (đỏ hồng) 3
mạ điện toàn bộ (18 cái)
Ghi chú

Số lượng:

(Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện


(Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện (Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện (Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện (Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện (Công cụ trang sức vàng) Bộ mạ điện / Công cụ mạ điện / Đồng hồ / Trang sức / Kim loại quý / Thiết bị mạ vàng - Phần cứng cơ điện

0965.68.68.11