* Dây buộc cáp n-line 8 với dây buộc cáp 10 dây buộc nylon cố định đầy đủ Gói ràng buộc dây khóa 250mm tự dải khóa - Quản lý dây / dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-631441206572
404,000 đ
Phân loại màu sắc:
Phần hình ảnh
jzbenfwwjh
Ghi chú

Số lượng:

* Dây buộc cáp n-line 8 với dây buộc cáp 10 dây buộc nylon cố định đầy đủ Gói ràng buộc dây khóa 250mm tự dải khóa - Quản lý dây / dây


* Dây buộc cáp n-line 8 với dây buộc cáp 10 dây buộc nylon cố định đầy đủ Gói ràng buộc dây khóa 250mm tự dải khóa - Quản lý dây / dây

0965.68.68.11