Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm

MÃ SẢN PHẨM: TD-632988681812
282,000 đ
Phân loại màu:
Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm
Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm
Ghi chú

Số lượng:

Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm


Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm Đĩa gỗ kiểu Nhật, khay gỗ đặc, đĩa phẳng, đĩa gỗ sồi hình chữ nhật, đĩa tây, đĩa bát đĩa, đĩa ăn nhanh, đĩa ăn sáng, bộ đồ ăn - Tấm

0965.68.68.11