. - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-599108812874
3,324,000 đ
Dạng kết nối:
4G
Màu cơ thể:
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
Loại gói:
Tiêu chuẩn chính thức
Gói một
Gói hai
Gói ba
Gói bốn
Gói năm
Gói sáu
Khả năng lưu trữ:
4 + 32GB
4 + 64GB
4 + 128GB
Ghi chú

Số lượng:

. - Điện thoại di động


. - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động

0965.68.68.11