. - Điện thoại di động

MÃ SẢN PHẨM: TD-609610212583
4,811,000 đ
Dạng kết nối:
Netcom 4G đầy đủ
Màu máy:
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
. - Điện thoại di động
Loại gói:
tiêu chuẩn chính thức
gói một
Gói hai
Gói ba
Gói bốn
Gói Năm
Khả năng lưu trữ:
4 + 128GB
Ghi chú

Số lượng:

. - Điện thoại di động


. - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động . - Điện thoại di động

0965.68.68.11