. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry

MÃ SẢN PHẨM: TD-632570374175
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
387,000 đ
Phân loại màu:
. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry
. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry
. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry
. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry
. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry
Thông số kỹ thuật cụ thể:
Vải nhung cao 10 m * rộng 15 m (ngang)
Nhung 1 cao 3 m * 1 5 m rộng (ngang)
Nhung 1 cao 5 m * rộng 20 m (ngang)
Tăng (vải polyester) chiều cao 18 m * rộng 230
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry


. Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry . Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry . Đơn giản màu đen và trắng mặt trăng đầy sao bầu trời treo tường vải trang trí thảm trang trí Bắc Âu nội thất phòng ngủ đầu giường bao phủ nền quá khổ treo - Tapestry

0966.966.381