(Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY

MÃ SẢN PHẨM: TD-526559788269
93,000 đ
Phân loại màu:[:
5 Hải quân 5 m
Hồng nhạt 5 m
1 màu đen 5 m
Đỏ 5 m
Tím nhạt 5 m
Xanh lam nhạt 5 m
Ghi chú

Số lượng:

(Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY


(Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY (Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY (Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY (Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY (Giá cho 5 mét) Ruy băng polyester chính hãng 3mm, ruy băng polyester hai mặt, ruy băng, phụ kiện tóc - Công cụ & vật liệu may DIY

0965.68.68.11