-Giao hàng miễn phí cho 5 kg ngay bây giờ, không có chó con chó nhỏ thung lũng, chó trưởng thành, chó nguyên con, gà tây, thịt vịt, thức ăn cho chó 500G - Chó Staples

MÃ SẢN PHẨM: TD-43012576022
275,000 đ
Thời hạn sử dụng còn lại:
Hơn 6 tháng
Hương vị thực phẩm:
Chó nhỏ 500g (hạt nhỏ)
Tất cả các giống chó thức ăn cho chó con 500G (hạt tiêu chuẩn)
Chụp thẻ đổi quà
Ghi chú

Số lượng:

-Giao hàng miễn phí cho 5 kg ngay bây giờ, không có chó con chó nhỏ thung lũng, chó trưởng thành, chó nguyên con, gà tây, thịt vịt, thức ăn cho chó 500G - Chó Staples


0965.68.68.11