. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ

MÃ SẢN PHẨM: TD-610640795314
285,000 đ
Phân loại màu:
. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ
. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ
. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ
kích thước:
40-50CM
Ghi chú

Số lượng:

. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ


. (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ . (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ . (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ . (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ . (Hai phong cách) bình thủy tinh trồng rau thì là màu xanh lá cây thì là hoa chậu trong suốt để bàn trang trí hoa - Vase / Bồn hoa & Kệ

0965.68.68.11