.Instrument cân điện tử Cầu cân 6 cân tấn gọi là công cụ phần cứng quy mô nhỏ độ chính xác cao - Thiết bị & dụng cụ

MÃ SẢN PHẨM: TD-606834957571
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
10,431,000 đ
Phân loại màu:
.Instrument cân điện tử Cầu cân 6 cân tấn gọi là công cụ phần cứng quy mô nhỏ độ chính xác cao - Thiết bị & dụng cụ
.Instrument cân điện tử Cầu cân 6 cân tấn gọi là công cụ phần cứng quy mô nhỏ độ chính xác cao - Thiết bị & dụng cụ
1,2 * 2 mét 3 tấn với hàng rào
1,5 * 1,5 mét 3 tấn với hàng rào
] 1,5 * 2 mét 3 tấn với hàng rào
1,5 * 3 mét 3 tấn với hàng rào
2 * 2 mét 3 tấn với hàng rào
chiều rộng 0,6 mét x dài 0,8 mét 1 tấn 0,2k
chiều rộng 0,75 mét x 1 mét dài 0-3 tấn
Rộng 0,8 mét x 0,8 mét dài 0-3 tấn
Rộng 1,2 mét x 1,2 mét dài 0-3 tấn
Rộng 1,2 mét x 1,5 mét dài 0-3 tấn
Rộng 1,2 mét x 2 mét dài 0-3 tấn
1,5 mét rộng x 1,5 mét dài 0-3 tấn
Rộng 1,5 mét x 2,5 mét dài 0-5 tấn
Rộng 1,5 mét x 2 mét dài 0-3 tấn
Rộng 1,5 mét x 3 mét dài 0-5 tấn
Rộng 1 mét x 1,2 mét dài 0-3 tấn
1 mét rộng x 1 mét dài 0-3 tấn
Rộng 2 mét * 4 mét 10 tấn
2 mét rộng * 4 mét 5 tấn
2 mét rộng x 2 mét dài 0-5 tấn
2 mét rộng x 3 mét dài 0-5 tấn
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

.Instrument cân điện tử Cầu cân 6 cân tấn gọi là công cụ phần cứng quy mô nhỏ độ chính xác cao - Thiết bị & dụng cụ


0966.966.381