. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả

MÃ SẢN PHẨM: TD-612953398206
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,075,000 đ
yêu cầu nhiệt độ nước:
ấm áp
nhiệt độ nước đá
Phân loại màu:
. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả
. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả
. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả
. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả
. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả


. Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả . Máy pha trà khách sạn bàn thương mại dùng thử máy uống nước cộng với nước sôi điều khiển từ xa bàn trà bàn uống trà dung lượng lớn thông minh - Nước quả

0965.68.68.11