"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó

MÃ SẢN PHẨM: TD-604350936656
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
165,000 đ
Thời hạn sử dụng còn lại:
Hơn 6 tháng
Vị thức ăn:
Gan gà * 1 túi
Gan bò * 1 túi
Gan gà * 3 túi
Gan bò * 3 túi
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó


"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó "Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó "Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó

0966.966.381