"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó

MÃ SẢN PHẨM: TD-604350936656
165,000 đ
Thời hạn sử dụng còn lại:
Hơn 6 tháng
Vị thức ăn:
Gan gà * 1 túi
Gan bò * 1 túi
Gan gà * 3 túi
Gan bò * 3 túi
Ghi chú

Số lượng:

"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó


"Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó "Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó "Memory Pet" Hàn Quốc Mua sắm Natural Core Dog Snacks Đồ ăn nhẹ Gan gà hun khói và Gan bò 45g * 3 Túi - Đồ ăn vặt cho chó

0965.68.68.11