. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm

MÃ SẢN PHẨM: TD-628930066687
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
371,000 đ
Phân loại màu:
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm
Tro cashmere cừu
Những đám mây nhung cừu
Cừu nhung tam giác
Ngôi sao nhung Faray
Đồ nỉ hoa rực rỡ
Phương pháp đệm chần bông dày Lai xám nhung (khoảng 6cm)
Đệm chần bông dày màu lạc đà (khoảng 6cm)
Hình tam giác thêu chần bông dày (khoảng 6cm)
Thảm thêu chần bông dày cho ngôi sao (khoảng 6cm)
Kích thước giường phù hợp:
90/190 giường ký túc xá sinh viên
120 giường 200
150/200 giường
180/200 giường
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm


. Nệm sinh viên 0,9 × 2,0 đơn 0,9 × 1,9 phần mỏng gấp 1,2 m giường mềm tatami thoáng khí 0,8 - Nệm

0966.966.381