! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-606374321099
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
5,106,000 đ
Phân loại màu:
xe trần [không có quà tặng pin, sạc]
với pin vàng đen 14A chạy 55 km [màu xin lưu ý】
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện
Chạy 65km với pin Lithium Gold hoặc Tianneng [Xin lưu ý màu]
Vôn:
48V
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện


! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện ! Sternuo mới xe điện người lớn xe đạp điện 48V pin xe tay ga nhỏ đôi điện - Xe đạp điện

0966.966.381