. . Ủi quần áo ủi nhỏ đa chức năng đầu sắt giữ hộ gia đình điện sắt nhỏ nước vận chuyển xô hơi nước hộ gia đình - Điện sắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-612403263330
722,000 đ
Phân loại màu:
tấm sapphire màu xanh
tấm dưới màu hồng Teflon
tấm sapphire màu xanh
Ghi chú

Số lượng:

. . Ủi quần áo ủi nhỏ đa chức năng đầu sắt giữ hộ gia đình điện sắt nhỏ nước vận chuyển xô hơi nước hộ gia đình - Điện sắt


. . Ủi quần áo ủi nhỏ đa chức năng đầu sắt giữ hộ gia đình điện sắt nhỏ nước vận chuyển xô hơi nước hộ gia đình - Điện sắt

0965.68.68.11