. Vít tự khai thác, vít đầu phẳng, vít phần cứng, vít máy Phillips đầu chìm, gói đa thông số kỹ thuật - Chốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-629901618829
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
167,000 đ
Phân loại màu:
3 x8mm bạc phẳng 1 catty
3 x10mm bạc phẳng 1 catty
3 x12mm bạc phẳng 1 catty
3 x8mm bạc phẳng 2 jins
3 x10mm bạc phẳng 2 jins
3 x12mm bạc phẳng 2 jins
Ghi chú

Số lượng:
Tàu Tốc Hành thêm hàng vào giỏ
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.

. Vít tự khai thác, vít đầu phẳng, vít phần cứng, vít máy Phillips đầu chìm, gói đa thông số kỹ thuật - Chốt


. Vít tự khai thác, vít đầu phẳng, vít phần cứng, vít máy Phillips đầu chìm, gói đa thông số kỹ thuật - Chốt . Vít tự khai thác, vít đầu phẳng, vít phần cứng, vít máy Phillips đầu chìm, gói đa thông số kỹ thuật - Chốt

0966.966.381