-Vít tự khai thác vít khung ảnh vít phần cứng vít vít khung ảnh với vít vít đệm 1 - Chốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-631136297183
189,000 đ
Phân loại màu sắc:
3 * 8 vàng với đệm 1 kg
3 * 10 vàng với đệm 1 kg
3 * 12 vàng với đệm 1 kg
3 * 14 vàng với đệm 1 kg
3 * 8 bạc với đệm 1 kg
3 * 10 bạc với đệm 1 kg
3 * 12 bạc với đệm 1 kg
3 * 14 bạc với đệm 1 kg
3 * 16 bạc với đệm 1 kg
Ghi chú

Số lượng:

-Vít tự khai thác vít khung ảnh vít phần cứng vít vít khung ảnh với vít vít đệm 1 - Chốt


-Vít tự khai thác vít khung ảnh vít phần cứng vít vít khung ảnh với vít vít đệm 1 - Chốt -Vít tự khai thác vít khung ảnh vít phần cứng vít vít khung ảnh với vít vít đệm 1 - Chốt -Vít tự khai thác vít khung ảnh vít phần cứng vít vít khung ảnh với vít vít đệm 1 - Chốt

0965.68.68.11