, Vít tự khai thác, vít khung, ốc vít phần cứng, vít khung, với vít pad 1 kg - Chốt

MÃ SẢN PHẨM: TD-611013853063
155,000 đ
Phân loại màu:
Vàng 3 * 8 với pad 1 kg được tải
3 * 10 vàng với pad 1 Gia súc
3 * 12 đai vàng gói 1 kg
3 * 14 đai vàng gói 1 kg
Gói bạc 3 * 8 gói 1 kg
Gói bạc 3 * 10 gói 1 kg
3 * 12 đai bạc gói 1 kg
3 * 16 đai bạc gói 1 kg
Ghi chú

Số lượng:

, Vít tự khai thác, vít khung, ốc vít phần cứng, vít khung, với vít pad 1 kg - Chốt


, Vít tự khai thác, vít khung, ốc vít phần cứng, vít khung, với vít pad 1 kg - Chốt , Vít tự khai thác, vít khung, ốc vít phần cứng, vít khung, với vít pad 1 kg - Chốt , Vít tự khai thác, vít khung, ốc vít phần cứng, vít khung, với vít pad 1 kg - Chốt

0965.68.68.11